Ventilatsioon on vajalik

Kortermajade tüüpilise ventilatsioonilahenduse, s.o loomuliku ventilatsiooni korral toimub ruumide tuulutamine selleks ehitatud avade ja kanalite kaudu. Nõukogudeaegsetes majades liigub õhk ka läbi ehituskonstruktsioonide ebatiheduste, sest madala ehituskvaliteedi tõttu oli neid ebatihedusi küllaga – uksed, aknad, paneelidevahelised vuugid. Õhu liikumine toimub sise- ja välistemperatuuri vahe toimel ning seda ei saa kontrollida.

 

Eluruumis peab olema vastavalt ehitiste projekteerimisnormidele loomulik ventilatsioon, mis tagab inimese elutegevuseks vajaliku õhu hulga ja selle loomuliku vahetumise. Ventileerimata ruumi koguneb väljahingatud veeaur ja  CO2(süsihappegaas). Niisuguses õhus tunneb inimene end ebamugavalt – tekib väsimus ja loidus. Seepärast on ventilatsioon väga tähtis. Loomuliku ventilatsiooni puhul toimub õhu liikumine  põhiliselt temperatuuride erinevuse tõttu. Kuna siseõhk on välisõhust soojem ja kergem, tõuseb see tuulutuslõõre pidi ülespoole ja läheb korstnast välja. Ukse-, akna- ja võimalikest seinapragudest tuleb asemele välisõhk. Loomulik ventilatsioon ei rahulda alati tervisekaitsenõudeid. Selle oluline puudus on ruumi juurdevoolava ja ruumist eemalduva õhuhulga määramatus ja muutlikkus. Loomulik ventilatsioon sõltub väga palju ilmastikust, aastaajast, hoone asukohast, hoone kõrgusest, õhurõhust, tuulest ja veel paljust muust. Loomulikku ventilatsiooni on raske kontrollida ja juhtida. Kui talvel külma ilmaga võib väljatõmbelõõr töötada liigagi hästi, siis kuumal suvepäeval tekib sageli olukord, kus jahe õhk lõõris hakkab allapoole liikuma, lükates WC saastunud õhu elu- ja magamistubadesse. Energiasäästu seisukohast on loomuliku ventilatsiooniga majades otstarbekas talveperioodiks aknapraod kinni kleepida ning seeläbi vähendada väljatõmmet külmaperioodil. Siiski peaks seejuures säilima veel õhutamise võimalus.

 

Uueks võimaluseks on sundventilatsioon.

Mehaaniline ventilatsioon ehk sundventilatsioon on ruumide õhuvahetus ventilaatorite abil. Sundventilatsioon toimib enamasti loomulikust ventilatsioonist tõhusamalt, sest siin on võimalik reguleerida erinevaid parameetreid.

 

Mis juhtub ventilatsiooni puudumisel?

Tootmishoonetes on vaja viia tootmisprotsessis tekkivad inimesele ohtlikud kemikaalide aurud ja tolm. Nõuetekohase ventilatsiooni puudumisel tekib majakonstruktsioonides mädanik ja hallitus, mille tagajärjel on maju isegi maha lammutatud. Halvim pole aga see, sest maja saab ehitada uue. Haigestudes hallitusseente ja kantserogeenide tagajärjel näiteks vähki, ei saa me uut tervist endale osta. Seepärast tulebki ventilatsioonisüsteem hoida avatuna ja puhtana.

 

Ventilatsiooni puhastamine

Suurte hoonete, paneel- või muude korterelamute ventilatsioonitorustikud on sageli väga tolmused. See mõjutab suuresti siseõhu kvaliteeti. Pädevad uuringud näitavad, et viibides vähemalt 50% oma ajast kodus, hingab inimene selle aja jooksul sisse ca8m³ õhku. Ühes kuupmeetris õhus võib sisalduda miljoneid kiude, viiruseid ja baktereid. Ventilatsiooni puhastamise tulemusena eemaldatakse torustikest muuhulgas ka hallitusseened ja nende eosed, mis põhjustavad tihti ebameeldivat lõhna. Eesti oludes on elamutes enamasti ka ehitusjärgne mustus ventilatsioonitorustikest eemaldamata. Kuna loomulik ventilatsioon tekib sise- ja välisõhu temperatuuride ja rõhkude erinevuse tõttu, siis saastunud ventilatsioonisüsteemis see ei toimi, kuna takistus õhu liikumisele on liiga suur. 

Euroopas on heaks tavaks puhastada elamute ventilatsioonisüsteeme kord aastas. Ventilatsiooni puhastamine on kohustuslik vastavalt tuleohutuse nõuetele. Ventilatsioonitorustikku kogunenud tolmu ja muude tuleohtlike materjalide abil levib ventilatsioonišahtis tuli kiiresti kogu hoonesse. Puhastamisel kõrvaldatakse ventilatsioonikanalitest kergestisüttivad ained (tolm, rasvad jm).

Siseõhu kvaliteedi tähtsuse teadlikkuse kasvades otsib üha enam korteriühistuid võimalusi ventilatsioonišahtide puhastamiseks. Tähelepanelik peab olema puhastusfirma valiku osas. Ventilatsiooni puhastamine tuleb tellida ainult vastavaid

seadmeid omavalt ja koolituse läbinud ettevõttelt, et saavutada oodatud tulemus.